برنج را کته درست کنید

برنج را بصورت کته درست کنید و آبکشی نکنید.

برای حفظ فواید برنج توضیه می شود آن را به صورت کته پخته و آبکش نکنید. چرا که پتخن برنج بصورت آبکس باعث خارج شدن ویتامینهای محلول در آب آن نظیر ویتامینهای B و C در حین آبکش کردن میشود.

lalsevda
ارسال دیدگاه